Material

Planbeskrivning (på finska)

Gatuplanerna (på finska)

Utjämningsplaner (på finska)

Längdskärning (på finska)

Pålspecifika tvärskärningar (på finska)

Utkast till trafikplaner (på finska)

Resultat från enkät om Salutorget (på finska)

Utredningar om kollektivtrafiken (på finska)

Utredningar om cykelförbindelser (på finska)

Alternativ gatuplan för ändan av Köpmansgatan (på finska)

Detaljplan (på finska)

Detaljplanen och utredningarna som gjorts i samband med den hittas via plansökningen. Sök på "kauppatori", välj "kaikki" och tryck på "hae".

Stadsdel/Område: