För media

Tidtabell 2016

Planer för de allmänna områdena vid Salutorget

  • kungörelse 5.3.2016
  • tid för påseende 9–29.3.2016
  • direktionen för Fastighetsaffärsverket fattar beslut 20.4.2016
  • stadsstyrelsen fattar beslut 25.4.2016                                      
  • stadsfullmäktige fattar beslut 9.5.2016

Mediekontakt

Kommunikationsdirektör Saara Malila

Bilder och videor

Vanliga frågor

 

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: