Tidtabell och framsteg

Från beslut till förverkligande

Gatu- och torgplaner över Förnyelse av centrumet och Det nya Salutorget finns på sidan Turku.fi/salutorget samt vid Åboservicen på adressen Puolalagatan 5.

Infocontainer betjänar dig på det tillfälliga torget. Där får du mer information om projektets framåtskridande samt om resultat av arkeologiska utgrävningar. Infocontainern är öppen tis-fre kl. 9-15.

Tidtabell och framsteg

Skeden i förnyelsearbetet 2019

 • Vecka 28
  • I början av juli anlände pålningsutrustningen till Turun Toriparkkis byggplats. För att stödja parkeringsanläggningens botten slår man ner sammanlagt 42 kilometer pålar och pålarnas medellängd är ca 30 meter per stycke. Den bullerskyddade pålningsutrustningen och mjukt jordmaterial minskar bullerstörningen.
  • Grävningsarbetet på Auragatan fortsätter nära byggnadsväggen och fotgängare styrs till mitten av gatan med hjälp av staket. Gångvägen på Auragatan och gång till köpcentret förblir i bruk under dagtid. Grävningen genomförs som nattarbete och gatan är stängd mellan kl. 23 och 07.
 • Pågående arbeten:
  • Arkeologiska utgrävningar pågår på Köpmansgatan. 
  • På Auragatan genomförs sk. avbelastande grävarbeten och byte av massor.
  • Geoteknisk uppföljning uppförs kontinuerligt på torgområdet med hänsyn till skakningar, marksänkning, portryck, samt hängande grundvatten och grundvatten.

Torgets skeden

 • Byggandet av det tillfälliga torget påbörjades 21.5 och torghandeln flyttades bredvid ortodoxa kyrkan på hösten. 
 • Förnyelsearbetet inleddes i maj 2018 med arkeologiska utgrävningar och rivning av torgbyggnader. Utgrävningarna genomförs av Muuritutkimus Oy och arbetet uppskattas att pågå cirka åtta månader. Museiverket och Åbo museicentral övervakar utgrävningarna.
 • Trafikarrangemang på gatorna kring torget och placering av kollektivtrafikens hållplatser förändrades:
  – Biltrafiken på Köpmansgatan blev dubbelriktad mellan sträckan Mariegatan och Universitetsgatan.
  – Taxistationen flyttades från Universitetsgatan till Köpmansgatan.
  – Busstrafiken styrdes från Salutorget till Slottsgatan och Auragatan och en del av busshållplatserna som tidigare var belägna på Universitetsgatan, ligger nu vid Trätorget.

 

Byggplatsen i siffror

 • Cirka 15 000 m3/1,5 miljoner hinkar betong.
 • Cirka en miljon kilo kamstål för betongstrukturer.
 • Över 40 kilometer pålar, en påle är ca 30 meter lång.
 • Cirka 35 000 m3/75 000 kg krossgrus.
 • 1,2 miljoner kilo stålspont och bjälkar, en del nya och en del från tidigare byggplatser. Materialet återvinnas till följande byggplatser.
 • Golvyta ca 18 000 m2
 • På byggplatskontoret konsumeras cirka en hundra kilo kaffe per år. En försiktig uppskattning.
Nyckelord: 
Stadsdel/Område: