Efter förlossningen

Mer information

Kontakta din mödrarådgivningsbyrå och bestäm tid för ett hem- eller rådgivningsbesök efter att du kommit hem från förlossningssjukhuset. Under besöket diskuteras bland annat förlossningen och frågor som anknyter till amning, humör och spädbarnets skötsel samt den nya livssituationen i allmänhet. Om du lidit av graviditetsdiabetes får du också fortsatta instruktioner med anknytning till det.

Babyns hälsotillstånd undersöks och babyn vägs vid behov. Babyn blir därefter klient på barnrådgivningsbyrån och mamman är klient på mödrarådgivningsbyrån i tre månader efter förlossningen.

Efterkontroll

Efter förlossningen ska mamman genomgå efterkontroll inom tre månader för att FPA:s dagpenningsförmån ska fortsätta beviljas.

Boka tid för efterkontroll

  • vid din mödrarådgivningsbyrå om du vill använda någon annan preventivmetod än spiral eller preventivkapslar
  • vid preventivrådgivningsbyrån om du vill använda spiral eller preventivkapslar som preventivmetod