Finansiering och placering

Finansiering och placering

Stadsfullmäktige fattar beslut om Åbo stads finansierings- och placeringsprinciper och stadsstyrelsen fastställer årligen placeringsplanen i samband med upplåningsplanen.

Finansierings- och placeringsverksamheten innebär en förvaltning av stadens tillgångar och skulder samt finansieringsrisker. Inom kassatjänsterna på Åboservicen finns också en personalkassa

Kontaktuppgifter

Finansieringschef Kari Pentti

Finansiering och placering:
rahoitus.talousasiat@turku.fi.

Kassatjänster och personalkassa:
tfn 02 262 7200
kassapalvelut.keskushallinto@turku.fi