Elektronisk barnskyddsanmälan och andra kontakter med socialvården

Elektroniska tjänster

Den elektroniska blanketten går inte att använda i Internet Explorer. 

Om temat:

Elektronisk barnskyddsanmälan

Du kan göra en elektronisk barnskyddsanmälan i e-tjänsten Omapalvelu. Det är bra att veta att privatpersoner kan göra en barnskyddsanmälan anonymt. Den elektroniska barnskyddsanmälan kan göras om ett barn som är skrivet i Åbo. Barnskyddsanmälan görs under tjänstetid till socialbyrån i barnets hemkommun.

Akuta ärenden

Om det rör sig om en akut situation är det viktigt att du genast anmäler saken till Åbos socialjour per telefon till nummer 02 262 6003. Om barnet är i omedelbar fara ska du kontakta nödcentralen, tfn 112.

Kontakt med socialvårdens ansvariga myndighet

Kontakt med socialvården görs i samarbete med barnet och vårdnadshavarna eller den vuxna. Barnets vårdnadshavare kan själv ta kontakt om sitt barn, eller den vuxna eller barnet om sig själv om man upplever att man är i behov av stöd.

Anmälan om behov av socialvård (gäller endast myndiga personer)

I sådana fall där du inte kan få samtycke och en myndig person är uppenbart oförmögen att svara för sig själv, sin hälsa eller säkerhet, ska du omedelbart göra en anmälan till socialvården oaktat sekretessbestämmelser.

Nyckelord: