Elektroniska tjänster på ett och samma ställe

Logga in på eHälsoservice

Första gången ska du ingå ett avtal om skötsel av ärenden elektroniskt

  • Logga in på tjänsten med dina nätbankskoder eller med ditt mobilcertifikat
  • välj i menyn ”Blanketter”
  • Via länken ”Anvisningar om tjänsten” hittar du anvisningar för hur du ingår ett avtal om elektroniska tjänster
  • Efter att ha fyllt i och skickat blanketten, logga ut från tjänsten för att avtalet som du skickat ska träda i kraft.
  • När du loggar in på nytt är avtalet i kraft och du kan använda tjänsten.

Observera att tidsbokningen inte är i bruk vid alla verksamhetsställen och att alla tjänster inte omfattas av tidsbokningen vid alla verksamhetsställen.

Via eHälsoservice-portalen kan du sköta dina egna eller din familjs hälsovårdsärenden:

  • boka nya mottagningstider
  • avboka eller omboka tider
  • ställa frågor till hälsovårdspersonalen
  • ta emot laboratoriesvar som textmeddelande

Du kan logga in på tjänsten antingen med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Användningen av tjänsten är gratis.

Nyckelord: