Ergoterapi

Ergoterapeuterna bedömer klientens (barn, personer i arbetsför ålder, åldringar) förmåga och möjligheter att hantera sin vardag och fungera i sin närmiljö. Utgående från utvärderingen planeras terapin och hjälpmedelsservicen samt ges handledning och råd.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Services språk:
Finska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Ergoterapi / Bäddavdelningar

Patienter på avdelningar

För ergoterapi för barn fordras alltid en remiss av en läkare vid hälsovårdsväsendet. För ergoterapi för vuxna behövs remiss av den vårdande läkaren eller av en hälsovårdare. Även klienten själv, de anhöriga eller hemvårdens anställda kan direkt ta kontakt med en ergoterapeut. Patienterna på bäddavdelningarna får vid behov ergoterapitjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Ergoterapi / Nylandsgatan 19 B

För barn under skolåldern

För ergoterapi för barn fordras alltid en remiss av en läkare vid hälsovårdsväsendet. För ergoterapi för vuxna behövs remiss av den vårdande läkaren eller av en hälsovårdare. Även klienten själv, de anhöriga eller hemvårdens anställda kan direkt ta kontakt med en ergoterapeut. Patienterna på bäddavdelningarna får vid behov ergoterapitjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska

För ergoterapi för barn fordras alltid en remiss av en läkare vid hälsovårdsväsendet. För ergoterapi för vuxna behövs remiss av den vårdande läkaren eller av en hälsovårdare. Även klienten själv, de anhöriga eller hemvårdens anställda kan direkt ta kontakt med en ergoterapeut. Patienterna på bäddavdelningarna får vid behov ergoterapitjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Ergoterapi för vuxna

Yli 16-vuotiaille turkulaisille lääkärin lähetteellä

För ergoterapi för barn fordras alltid en remiss av en läkare vid hälsovårdsväsendet. För ergoterapi för vuxna behövs remiss av den vårdande läkaren eller av en hälsovårdare. Även klienten själv, de anhöriga eller hemvårdens anställda kan direkt ta kontakt med en ergoterapeut. Patienterna på bäddavdelningarna får vid behov ergoterapitjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Ergoterapia / Avdelningar i Kaskenlinna

För patienter på avdelningar för fortsatt geriatrisk och neurologisk rehabilitering

För ergoterapi för barn fordras alltid en remiss av en läkare vid hälsovårdsväsendet. För ergoterapi för vuxna behövs remiss av den vårdande läkaren eller av en hälsovårdare. Även klienten själv, de anhöriga eller hemvårdens anställda kan direkt ta kontakt med en ergoterapeut. Patienterna på bäddavdelningarna får vid behov ergoterapitjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala