Bostadsarkitektur i Åbo

Valokuvissa Mestarinkatu sekä Hepokulta-näkymä
2.6.–29.7.2021

Bostadsarkitektur i Åbo

Bryggmaninstitutets temaår om bostadsarkitektur öppnas med en utställning i huvudbibliotekets utrymmen om bostadsarkitektur 1900-talets Åbo.

I aulan i nybyggnadens nedre våning visas arbetarbostadsaktiebolag i trä, stenhus i centrum och början på det halvkommunala bostadsbyggandet. I övre våningen på fackavdelningen visas typegnahemshus, aravahöghus, förortsbyggande och höghus i centrum. Även bostadshus i Åbo ritade av Erik Bryggman och Alvar Aalto presenteras. Utställningens texter är på finska, svenska och engelska.

Dessutom ingår i utställningen ursprungliga modeller av Bostads Ab Carenia, Köpmansgatan 2, ritad av Pekka Pitkänen 1960–1961, samt av Runosbacken bostadsområde, stadsplanerad av ATR-suunnittelu. Gamla byggnadsritningar, bostadsbroschyrer från 1950- till 1970-talet och böcker om bostadsarkitektur kompletterar utställningen.    
 

Foton:
Mestarinkatu, Mästaregatan, Alexander Nyström & J.E.Arola 1924-1926 | (v.)
Hepokulta, Olli Vahtera | (h.)

Länk:
Bryggmaninstitutet

Pris

Gratis evenemang
Arrangör: 
Åbo stadsbibliotek
02 262 0624
Plats: 
Adress: 
Linnankatu 2, Turku

Aulan och fackavdelningen (nybyggnaden, vån. 1 och 2)