Författare och författarskap

16.11.–7.12.2021

7.12.2021 18.30

Författare och författarskap

Bygg dig ett liv

Mia Franck (Galanterna) och Robert Åsbacka (Kistmakarna)

Författarserien fortsätter bjuda på läslockande träffar med svenskspråkiga författare. Gäster möter publiken med högläsning ur egna aktuella böcker och samtal kring författarskap och skrivande. Diskussion, servering och möjlighet att köpa gästernas böcker till specialpris. Författarserien är ett samarbete mellan Åbo fritidssektor, Åbo stadsbibliotek, Åbolands litteraturförening, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, Kansallinen Kirjakauppa samt Åbo Svenska Teater.

Pris

Gratis evenemang

Evenemangsserie

facebook.com/kulturiabo

Evenemangs FB-sida: