Marknadsföring, kommunikation och synlighet

Tilläggsinformation

Åbo stads kommunikationsenhet
sisallontuotanto@turku.fi
 

Frågor gällande användningen av evenemangskalendern

Visit Turkus kommunikationsenhet och marknadsföringssamarbeten
Försäljnings- och marknadsföringschef Satu Hirvenoja
 
Webbredaktör Maija Ryyppö
webbkommunikation för turism

Åbo stad har två huvudsakliga kommunikations- och marknadsföringskanaler: Åbo stads egna kommunikationskanaler och Visit Turku, d.v.s. stadens turistbyrå. Åbo stads kommunikation riktar sig främst till invånare i Åboregionen och Visit Turkus kommunikation riktar sig till inhemska och internationella besökare.

Åbo stads kommunikationskanaler

Åbo stad stöder evenemangsarrangörer genom att informera om olika evenemang på sina kommunikationsplattformer. Nyckeln till att få kommunikationsstöd är att lägga till evenemanget i stadens evenemangskalender. Evenemangskalendern har tiotusentals besökare varje månad och under de mest aktiva perioderna överstiger antalet besökare 100 000. Därför är det viktigt att först och främst lägga till evenemanget i kalendern!

Evenemangsarrangören ansvarar själv för sitt evenemangs marknadsförings- och kommunikationsmaterial samt för att lägga till sitt evenemang i evenemangskalendern. För att materialet ska kunna användas i så lång utsträckning som möjligt bör all evenemangsinformation, inklusive bilder, logotyper och länkar skickas som ett enhetligt paket till kommunikationsenheten.

Användningen av Åbo stads logotyp i evenemangsarrangörens material avtalas alltid separat, men utgångspunkten är att arrangörer som får kommunikationsstöd också lyfter fram Åbo stad som deras samarbetspartner och använder stadens logotyp i allt sitt material.

Åbo stads kommunikationsenhet fattar i samtliga fall beslut om vem som kan använda stadens kommunikationskanaler.

Åbo stads kommunikationskanaler är:

 1. Åbo stads hemsida
 2. Åbo stads evenemangskalender
  Instruktioner för att använda evenemangskalendern (på finska)
 3. Åbo stads kommunikationskanaler på Facebook, Twitter och Instagram
 4. Invånartidningen Åboposten som utkommer fyra gånger om året
 5. Informationspunkter 
 6. Bulletiner (på finska)

Till Åbo stads marknadsföring hör även:

 1. Stadens övergripande marknadsföringskanaler, såsom sommarkampanjer och marknadsföring kring jultiden 
 2. Pyloner, d.v.s. skyltstoplar ämnade för marknadsföring
 3. Gatubanderoller 
 4. Broräck 
 5. Elektroniska informationstavlor 

  Mer information om användningen och reserveringen av dessa marknadsföringsplatser fås av marknadsföringschef Juha Elo.

Tilläggsformation om stadens marknadsföringsplatser (på finska)

Planerar du att informera pressen om ditt evenemang?

Kom ihåg att lägga till följande mottagare i ditt mejl: 

sisallontuotanto@turku.fi, Åbo stads webbredaktion 
maija.ryyppo@turku.fi, webbredaktör (Visit Turku)
(Visit Turkus och stadens kommunikationsenhet väljer själva vilka evenemang de lyfter fram på sina sidor.)

Vi tar också gärna emot bilder och länkar till dina hemsidor. 

Visit Turkus kommunikations- och marknadsföringskanaler 

Visit Turku, d.v.s. Åbo stads turistbyrå, erbjuder samarbetsmöjligheter inom försäljning och marknadsföring av evenemang. Evenemangsarrangören kan i samband med samarbetet köpa ett produktkort som består av ett kompakt informationspaket om evenemanget.

Produktkortet på visitturku.fi är avgiftsbelagt och gäller i allmänhet ett kalenderår. I priset ingår språkversioner och möjlighet till kontinuerlig uppdatering av innehållet. Evenemangsarrangören kan också köpa olika servicepaket av Visit Turku för att få bättre synlighet.

Ett marknadsföringssamarbete med Visit Turku ger också tillgång till sälja ett logipaket (inträdesbiljett till evenemanget + logi) via Visit Turkus webbutik.

Det är möjligt att få avgiftsfri, småskalig marknadsföring på sociala medier, men ett betalt samarbete garanterar större synlighet. Egenhändigt planerad kommunikationen och marknadsföringen kan också få synlighet på Visit Turkus Facebook- och Twitterkonto. 

För mer information om marknadsföringssamarbeten med Visit Turku, vänligen kontakta försäljnings- och marknadsföringschef Satu Hirvenoja

Visit Turkus kommunikations- och marknadsföringskanaler för evenemangsarrangörer är: 

 1. Visit Turkus webbsida
 2. Kiss my Turkus webbsida
 3. Åbo stads Evenemangskalender
 4. Visit Turkus sociala medier Facebook, Twitter ja Instagram
 5. Visit Turkus webbbutik
 6. Visit Turkus broschyr