Trafikarrangemang

Det lönar sig att investera i planeringen av evenemangets trafikarrangemang, eftersom effektivt planerad och dirigerad trafik bidrar till en god kundupplevelse och att evenemanget fortlöper smidigt. I planeringsskedet är det viktigt att särskilt fästa uppmärksamhet vid hur man kommer till platsen och hur man vid behov omdirigerar trafiken. 

Tillfälliga trafikarrangemang  

Evenemangsarrangören bör ordna tillfälliga avvikningar från sedvanliga trafikarrangemang ifall evenemanget kräver trafikrestriktioner. Alla avvikande trafikarrangemang måste dessutom rapporteras till Åbo stads transportcentral.

Förutom en anmälan om avvikande trafikarrangemang måste evenemangsarrangören även ansöka om ett markanvändingstillstånd hos Åbo stad.

För att flytta eller föra bort fordon från det reserverade evenemangsområdet bör evenemangsarrangören kontakta Åbo stads fordonsöverföringsenhet på adressen ajoneuvosiirrot@turku.fi och följa instruktionerna för att flytta fordon nedan (pdf på finska).

Dessutom måste evenemang som kräver avvikande trafikarrangemang anmälas till Polisinrättningen i Sydvästra Finland och en fritt formulerad anmälan bör lämnas in hos Åbo stads kollektivtrafikkontor på adressen joukkoliikenne@turku.fi. Stora evenemang måste också rapporteras till kontoret för kollektivtrafik så att man vid behov kan sätta in flera bussar i trafiken. Det lönar sig också att rapportera stora evenemang till Åboregionens taxicentral. 

Mer information om trafikarrangemang:

Tillstånd för långtradare

Från och med den 1 juni 2016 krävs ett specialtillstånd för att köra med fordon som är längre än 15 meter i Åbo centrum. Detta måste beaktas om t.ex. evenemangsutrustning transporteras i centrum. För mer information, se:

Turku.fi: Specialtillstånd för tung trafik i Åbo centrum (på finska)

Parkering av bussar

I Åbo centrum finns några platser reserverade för bussparkering. Utöver dessa finns det också några platser på Slottsgatan framför Forum Marinum och på Notholmsgatan i närheten av Åbo slott. Kom ihåg att kontrollera parkeringsplatsernas tidsbegränsningar på plats. Tidsbegränsningarna är utmärkta på trafikskyltarna. 

Ankomst till evenemang

Det är lätt att anlända till Åbo både inrikes och från utlandet landsvägen, till sjöss eller med flyg. Dessutom finns det omfattande och smidiga kollektivtrafikförbindelser i Åbonejden, vilket gör det enkelt att förflytta sig inom staden och mellan olika förorter. Det lönar sig att uppmana evenemangsbesökare att använda kollektivtrafiken, eftersom Åbo stad inte erbjuder parkeringstillstånd eller parkeringsområden för evenemangsbruk. 

Mer än 90 procent av Åbos invånare bor inom högst en halvtimmes cykeltur från Åbo centrum. Förutom  kollektivtrafiken är det således värt att påminna evenemangsbesökare om bilfria transportsätt. Cykling kan exempelvis uppmuntras genom att sätta upp en cykelpark i anslutning till evenemangsområdet.

Det är en bra idé att informera om trafikarrangemang och olika ankomstsätt till evenemanget i samband med marknadsföringen av evenemanget: tydliga anvisningar och information om busslinjer och tidtabeller sänker tröskeln avsevärt att lämna bilen hemma. Att informera om trafikarrangemangen på förhand bidrar dessutom till effektivare trafik, vilket minskar risken för trängsel. 

Omdirigering av trafiken 

Ibland kräver evenemang att trafiken omdirigeras tillfälligt under evenemangets gång. I samtliga fall beslutar polisen om eventuella gatustängningar. Det är alltid på evenemangsarrangörens ansvar att anställa personer som omdirigerar trafiken samt att införskaffa deras utrustning och tillfälliga trafikskyltar. 

Dessa personer bör vara godkända för uppgiften av polisen och bör ha kläder som syns väl och bära en liten trafikskylt med texten ajoneuvolla ajo kielletty. Trafikskyltar i olika storlekar kan till exempel hyras av Kuntec.

Under evenemanget är det också viktigt att inte blockera infarten till byggnader som t.ex. privata hem. Räddningsmyndigheter måste även kunna passera genom det avgränsade evenemangsområdet. Tidpunkten för stängningen av gator måste väljas på ett sådant sätt att den orsakar minsta möjliga störningar i den övriga trafiken. 

Tillfälliga trafikarrangemang i samband med evenemang kräver följande lov och tillstånd: