Tillgänglighet

Kontaktinformation

Evenemangtillgänglighet innebär att man erbjuder människor lika möjligheter och samma förutsättningar att delta i, uppträda på och arbeta med evenemang. Tillgänglighet handlar bland annat om att kunna se, höra, förstå och kunna röra sig. En ansvarsfull evenemangsproducent beaktar alla slags deltagare och jobbar aktivt för att främja jämlikhet. Genom att förbättra evenemangets tillgänglighet förbättrar man kundupplevelsen och möjliggör att en allt bredare publik kan delta i evenemanget. Samtidigt lyfter det också evenemangets sociala trovärdighet och ökar dess attraktionskraft, vilket till exempel främjar möjligheterna att få finansieringsstöd. Att säkerställa att ett evenemang är tillgängligt för alla är också producentens juridiska skyldighet, eftersom lagen tydligt säger att alla fritidstjänster bör vara likställiga. Även om tillgänglighetsfrämjande aktiviteter är nödvändiga för endast en del av publiken, förbättrar de ändå evenemangets smidighet, trivsel och säkerhet på ett allmänt plan.

Tillgänglighet kan främjas genom att till exempel se till att alla kan förflytta sig på ett självständigt och tryggt sätt i olika utrymmen, delta smidigt i guidade turer och få tillgång till information, kundbetjäning, tjänster och prissättningar. Det lönar sig för evenemangsproducenten att redan i ett tidigt skede planera evenemangets tillgänglighet och exempelvis utarbeta en plan med tydliga riktlinjer för hur deltagare kan ta sig till platsen. Det är också en bra idé att på förhand publicera information om evenemangets tillgänglighet på nätet. Det är särskilt viktigt att fundera på tillgänglighet då man väljer evenemangets plats. Här lönar det sig att konsultera olika föreningar, förbund och ideella organisationer som t.ex. invalidförbundet eller förtroendevalda som är specialiserade inom tillgänglighetsfrågor. Evenemangsplatsernas egen information är nämligen inte alltid tillförlitlig. Dessutom kan behoven som olika deltagare har vara mycket individuella. En person som t.ex. har nedsatt rörelseförmåga kan ha andra behov än en person med övriga funktionsvariationer. Ett bra sätt att försäkra sig om evenemangplatsens tillgänglighet är att på plats gå igenom platsens tillgänglighetslösningar tillsammans med en sakkunnig.

Ett bra exempel på ett evenemang där man satsat på tillgänglighet är den årliga festivalen Ruisrock. År 2012 förverkligade festivalarrangörerna ett projekt med syftet att förbättra evenemangets tillgänglighet. I samband med projektet förband sig Ruisrock-arrangörerna till tio löften om tillgänglighet. Bland annat lovade arrangörerna att öka antalet rastplatser och tillgängliga wc-utrymmen samt att förbättra belysningen på festivalområdet. Dessutom förband man sig att bygga upphöjda podier för att förbättra utsikten mot de större scenerna, skaffa medhjälpare som är tillgängliga vid behov samt tydliggöra sätt att ta sig in på området. Festivalarrangörerna lovar också att vidareutbilda sin personal i tillgänglighetsfrågor och att tydliggöra sin kommunikation kring frågor som berör jämlikhet och tillgänglighet.

Länkar