Försäljningsställen

Torg och försäljningsställen

Åbo stad erbjuder uthyrning av försäljningsställen

Dessutom kan försäljning i specialfall även utövas på andra platser i samband med evenemang och högtider. Sådana undantag är bland annat försäljning av valborgstillbehör och julgranar.

Hyr en kiosk

Nya kiosker kan grundas genom att hyra en tomt av staden och bygga en kiosk. De tomter som finns till uthyrning hittar du via tomtsökning av företagstomter. För att bygga en kiosk krävs ett bygglov.

Uteserveringsområden

Uteserveringsområden ansöks med en skriftlig ansökan. Till ansökan ska bifogas en situationsplan där områdets preliminära gränsdragning framgår. Ansökan levereras till stadsmiljösektorn.

Om uteserveringen omfattar över fem kundplatser ska åtgärdstillstånd ansökas från byggnadsövervakningskontoret. För uteserveringsområden tecknas hyresavtal som gäller för viss tid.

Mer information

 

Kontaktuppgifter för frågor gällande tillstånd