Företagsrådgivning och -finansiering

Företagsservicecenter Potkuri erbjuder rådgivning för företag i Åboregionen.

Svar på vanliga frågor som ställs av företagare hittar du på webbtjänsten Keijo. Frågorna behandlar exempelvis finansiering, lokaler, beskattning och tillstånd.

På Valonia, Egentliga Finlands servicecenter för hållbar utveckling och energi, kan du få råd om energi- och materialeffektivitet samt miljöfrågor.

Behöver du hjälp i att kartlägga och utveckla din nuvarande affärsverksamhet? NTM-centralen i Egentliga Finland erbjuder analys-, konsultations- och utbildningstjänster.

Koneteknologiakeskus Turku Oy ordnar företagsutbildningar. Utbildningarna kan behandla exempelvis yrkesmässig specialisering eller produktionsutveckling. Utbildningarna skräddarsys enligt företagens behov.

Egentliga Finlands Företagare erbjuder intressebevakning och rådgivningstjänster till sina medlemmar och skapar möjligheter till nätverkande med andra företag och företagare.

Finansiering

Vid uppstart kan företagare ansöka om startpenning från företagsservicecenter Potkuri för att trygga sitt uppehälle. TE-byrån i Åbo behandlar startpenningsansökningarna och Potkuris företagsrådgivare skriver det utlåtande som krävs för ansökan.

Företag som inlett sin verksamhet i en företagskuvös kan ansöka om stöd hos NTM-centralen.

Företag som är verksamma utanför centraltätorten kan även ansöka om stöd hos NTM-centralen för att inleda eller utveckla sin verksamhet, eller för att anställa en arbetstagare.

Information och rådgivning:

Andra finansieringsmöjligheter: