Sparring och mentorverksamhet

Företagsmentorn är en tillförlitlig partner för den nya företagaren

Varje företagare ställs inför sådana situationer där det vore bra att fundera på verksamheten med en mer erfaren person. Företagsmentorn är en tillförlitlig diskussionspartner för den nya företagaren eller den som ämnar bli företagare och kan hjälpa att utveckla nya idéer. Mentorn sparrar och coachar företagaren genom att erbjuda perspektiv utifrån och lyfter fram sådana detaljer som kan ha gått företagaren obemärkt förbi.

Finlands Företagsmentorer rf är en expertgrupp som består av erfarna företagare, företagsledare och påverkare inom näringslivet som förbundit sig vid att dela med sig av sin tid och kunskap för att utveckla olika företags affärsverksamhet.

Företagsmentorverksamheten grundar sig på förtroende. Företagsmentorn ställer frågor, nätverkar och erbjuder verktyg för att hitta lösningar till problem. Den riksomfattande företagsmentorverksamheten omfattar redan över tusen yrkesmänniskor som känner till företagsvärlden.

Företagsmentorerna hjälper och stöder små och medelstora företag som är tillväxtdugliga och -villiga. Dessutom erbjuds stöd i vissa förändringssituationer, såsom vid ägar- eller generationsbyten eller exempelvis inför en utvidgning av verksamheten.

Mentorverksamheten är avgiftsfri för företagaren, och byråkrati och överflödiga formaliteter har skalats bort från processen.

Tilläggsinformation på finska: