Starta företag

Åboregionen:

  • 22 000 företag
  • 130 000 arbetsplatser
  • 317 000 invånare

Ska du starta eget företag?

För att starta eget företag behöver du göra upp en affärsverksamhetsplan med en tydlig och funktionsduglig affärsidé. Företagsservicecenter Potkuri som är verksamt i Åboregionen svarar på frågor om utveckling av affärsidéer och företagsverksamhet i tidig fas.

På nätet finns exempelvis Nyföretagarcentralernas guide för företag i startfasen.

Företagskuvöser i Åboregionen

Har du en ny och kreativ affärsidé? Företagskuvöser stöder och påskyndar företagets utveckling i startfasen.

Företagskuvösen Turku Science Park Oy står till tjänst för uppstartsföretag som bygger på hög kompetens och personer som överväger att starta ett sådant företag.

CreVe är en företagskuvös för kreativa branscher som administreras av Humanistiska yrkeshögskolan HUMAK och erbjuder specialkunskap, stöd och kuvöstjänster för innovativa uppstartsföretag.

Syftet med nätverket Boost Turku är att uppmuntra studerande till akademiskt företagande och hjälpa studerande och forskare att utveckla företagsidéer. Boost Turku erbjuder hjälp av företagare, specialister och investerare för de företag som väljs till programmet.