Tomter och lokaler

Söker du en lokal eller tomt för ditt företag?

Åbo stad har lediga industri- och affärstomter som lämpar sig för företagsverksamhet. Företagen kan välja mellan att köpa eller hyra. Skyldigheten att bebygga tomten stadfästs efter underhandlingar.

Lediga företagstomter i Åboregionen hittas via tomtsökningstjänsten. Ansökningar om industri- och affärstomter kan formuleras fritt och inlämnas när som helst. Handläggningstiden avgörs från fall till fall.

Ansökningar och tilläggsinformation:

Med lokalsökningstjänsten kan du söka efter sådana lokaler som finns till salu eller uthyrning i Åboregionen. Sökningen kan avgränsas enligt användningsändamål, yta och/eller kommun. Via tjänsten hittar du även basinformation om lediga objekt samt uthyrarens eller försäljarens kontaktuppgifter.

Sök lediga tomter och lokaler:

Bekanta dig med regionens företagsområden: