Upphandlingar

Pågående upphandlingar

Koncernförvaltningens upphandlingstjänster vid Åbo stad upphandlar produkter och tjänster för både stadsborna och tjänstesektorn inom stadskoncernen. Upphandlingstjänster publiceras i offentliga upphandlingsannonser för de varu- och serviceupphandlingar som enligt upphandlingslagen skall konkurrensutsättas. Serviceupphandlingar angående entreprenad- och byggnadsprojekten konkurrensutsätts av tjänstenheten för stadsmiljö och på lokalservicecentralen.

Åbo stad befrämjar rättvis konkurrens genom att meddela om de kommande upphandlingarna i upphandlingskalendern (på finska). Om de pågående centrerade upphandlingarna som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena annonseras i HILMA annonseringskanal där upphandlande enheter kan annonsera sina offentliga upphandlingar. Om inbjudan att ge anbud meddelas i Tarjouspalvelu -leverantörsportal, där företagen kan bekanta sig med inbjudan, ställa frågor angånde dem, få var till frågorna och sända anbud elektroniskt. Vid beredning av upphandlingen annonseras ofta även begäran om information samt ordnas marknadsdialoger med leverantör och andra samarbetspartner.

Besöksadress: 

Olofsvägen 2
20100 Åbo

Telefon:

02 262 7248
02 330 000
E-post: 
hankinnat@turku.fi

Öppettider

Vi betjänar för tillfället endast per telefon och via e-post
mån - tors 08:15 - 15:45
fre 08:15 - 15:00