På Aura åns östra strand finns sex evenemangsområden med alla sin egen stämning. De kan användas för evenemang antingen separat eller i olika kombinationer.

Auraåstranden är en populär plats för tidsfördriv under alla årstider. De stämningsfulla strandgatorna uppfattas som centrum för evenemang och en oskiljaktig del av stadsbilden. Åstranden är en livlig mötesplats för lokala invånare och på strandgatan finns flera restauranger, båtar, butiker, parker och historiska sevärdheter.

Ån är också en gräns som påverkar stadsrummet. Åbo centrum uppstod för länge sedan på östra sidan av Aura å, vilket man fortfarande kan höra i Åbobornas samtal. På grund av sin långa historia är den östra sidan av Aura å ”den här sidan”, när däremot den nuvarande stadskärnan och salutorget ligger på västra sidan av ån, på ”andra sidan”.

Åstrandsmiljön sträcker sig ända från Domkyrkan eller dess omgivning till hamnen nära åmynningen. På båda sidorna av ån finns många evenemangsplatser med olika slags stämning och tack vare dem är det möjligt att ordna evenemang alldeles vid åstranden.

Längs den östra stranden av Aura å går en väg med mycket trafik, så under evenemangen måste man stänga strandgator på grund av den livliga fordonstrafiken.

De evenemangsområden som ligger längs Östra Strandgatan är uppdelade i följande gatuavsnitt:

  • Gamla Stortorget (Domkyrkobron) – Biblioteksbron
  • Biblioteksbron – Aurabron

På strandgatorna vid Aura å ordnas årligen flera evenemang. Skärgårds- och Strömmingsmarknaden ger åt stadens strandgator en fläkt av skärgårdsstämning. På strandgatorna i gamla Åbo ordnas däremot Medeltidsmarknaden på sommaren.

Publikkapacitet: Genom att slå samman gatuavsnitt 2 000–40 000.

Areal: Mellan broarna ca 5 000–7 000 m2 genom att slå samman områden och genom att stänga av gatuområden upp till 50 000 m2.

Hyra: 0–700 euro/evenemang (beroende på evenemangets karaktär)

Evenemangsområdet lämpar sig för: Öppna evenemang, Slutna evenemang, Kommersiella promotioner, Storevenemang, Konserter, Konserter med hög volymnivå, Konstevenemang, Marknader, Idrottsevenemang

Trafikförbindelser och parkering: Strandgatorna vid Aura å ligger i Åbo centrum eller högst cirka två kilometer från centrum.

Att ta hänsyn till vid användning:

  • Mellan Domkyrkobron och Aurabron lämpar sig Östra Strandgatan främst för marknader och mindre evenemang.
  • Man måste ta hänsyn till trafiken till tomter, räddningsvägar, ersättande cykelvägar.
  • Det är även möjligt att stänga av gatuavsnitt på Östra Strandgatan mellan Aurabron och Kvarnbron för evenemang. Den breda strandgatan ger mycket extra utrymme till området.
  • Man förhandlar separat om bussrutterna med Åboregionens kollektivtrafik, Föli.
  • Man måste ta hänsyn till att båtrestaurangerna är tillgängliga via gångvägarna.

Tillgång till vatten och el: El är tillgänglig på gatuavsnitten mellan Gamla Stortorget och Kvarnbron. Vatten och el är tillgängliga på gatuavsnitten mellan Kvarnbron och Varvstranden.

Evenemangsområdets läge på kartan

Mer information: Åbo stads evenemangstjänster