Barkersparken är en liten park på vänstra stranden av Aura å. Från parken öppnar sig en utmärkt utsikt till Aura å.

Barkersparken ligger vid stranden av Aura å intill Föri och Kakolabacken. Den har fått sitt namn enligt Barkers fabriker som tidigare låg på platsen.

Parken är populär och många kommer dit för att promenera eller går igenom den, och i området finns även en lekpark för barn. Från parken kan man också behändigt åka över Aura å med stadsfärjan Föri.

I parkområdet har man ordnat marknader och lopptorg. Parken har också varit en del av Tall Ships Races -evenemangsområdet.

Publikkapacitet: 2 000

Areal: 7 600 m2

Hyra: 0–700 euro/evenemang (beroende på evenemangets karaktär)

Evenemangsområdet lämpar sig för: Öppna evenemang, Slutna evenemang, Kommersiella promotioner, Storevenemang, Konserter, Konstevenemang, Marknader

Trafikförbindelser och parkering: Evenemangsområdet ligger cirka 1,5 kilometer från Åbo centrum. Det är enkelt att ta sig till Evenemangsområdet med lokalbuss både från Åbo centrum och Åbo hamn.

Att ta hänsyn till vid användning:

  • Man ska ta hänsyn till lekplatsen för barn i mitten av parken då man ordnar evenemang. I parken finns även planteringar, statyn Åbo byggs med arbete och en staty på Jarno Saarinen.
  • Mindre evenemang, bostäder alldeles nära
  • Inga stora festivaler
  • Användning till kl. 22.00
  • Ett begränsat antal evenemang under sommaren
  • Körbanan, trafikstyrning, Föri och båtar ska beaktas

Tillgång till vatten och el: Det finns tillgänglig el på evenemangsområdet.

Evenemangsområdets läge på kartan

Mer information: Åbo stads evenemangstjänster