Området vid Forum Marinum utgör centrum för den marina evenemangsverksamheten i Åbo och där ordnas ofta många slags kulturevenemang samt större evenemang.

Området vid Forum Marinum som ligger vid Aura ås mynning karaktäriseras av originella byggnader, gamla hamnlyftkranar samt fascinerande museiskepp som representerar olika tidsperioder, såsom Suomen Joutsen, som gör området till en unik plats att ordna evenemang.

I området vid Forum Marinum och i närheten ligger även Åbo slott, båthostellet Bore samt livlig hamntrafik.

I området har man ordnat många slags kulturevenemang och större evenemang såsom Tall Ships Races, det årliga Öppnandet av åhamnen samt barnevenemanget Kumiankan puuhapäivä, starkaste mannen/kvinnan-tävlingar, Richard Wagners opera Den flygande holländaren, konsert- och teaterföreställningar samt den inledande föreställningen 2011 då Åbo var Europas kulturhuvudstad.

Publikkapacitet:

Planen vid Forum Marinum 4 000
Gräsplanen vid Suomen Joutsen 2 500

Areal: totalt 5 000 m2

Hyra: Avtalas separat med uthyraren.

Evenemangsområdet lämpar sig för: Öppna evenemang, Slutna evenemang, Kommersiella promotioner, Storevenemang, Konserter, Konserter med hög volymnivå, Konstevenemang, Marknader, Idrottsevenemang

Trafikförbindelser och parkering: Evenemangsområdet ligger cirka 2,5 km från Åbo centrum, och man kan ta sig till området till fots eller med cykel längs åstranden. Man kan även promenera till området från Åbo hamn eller dess tågstation. Man kan ta sig till området med lokalbuss både från Åbo centrum och Åbo hamn. I närheten finns även ett parkeringshus och parkeringsområden i hamnen.

Att ta hänsyn till vid användning:

  • Ta hänsyn till Forum Marinum, restaurangen och dess terrass, räddningsväg, cykelväg, museibåtar samt båthostellet Bore
  • Vanligen fungerar asfaltplanen utanför Forum Marinum som parkeringsområde.
  • Passagerartrafiken i hamnen kan emellanåt orsaka trafikköer på Slottsgatan
  • Evenemangets karaktär ska lämpa sig för platsen
  • Användning till kl. 22.00
  • Lämpar sig inte för festivaler

Tillgång till vatten och el: El fås till gräsplanen vid Suomen Joutsen. Mer information om tillgång till vatten och el på planen vid Forum Marinum via Forum Marinum.

Evenemangsområdets läge på kartan

Mer information: Åbo stads evenemangstjänster

Vill du ordna ett evenemang här?

Uthyrarens kontaktuppgifter (Forum Marinums fält)

Pia Larte
Lokalbokningar, museibutiken och bokning av guidade rundturer
Forum Marinum
pia.larte@forum-marinum.fi
tfn 0400 362 789

Boka framförs av Suomen Joutsen / Kronomagasin via vår elektroniska bokningstjänst

Kontakta evenemangstjänsterna

Mer information om ordnande av evenemang i Åbo