Gågatan är en av de livligaste gatorna i Åbo stadskärna och kommersiella centrum. Om du placerar dig på gågatan får du ditt evenemang i den kommersiella stadskärnan i Åbo.

Gågatan i Åbo stadskärna är ett cirka 400 meter långt avsnitt av Universitetsgatan som går i samma riktning som Aura å från Auragatan till Humlegårdsgatan. Längs gågatan ligger Stockmann-varuhuset i Åbo, Hansakvarteret samt otaliga butiker. Gatan ska byggas ut mot den övre kanten av Salutorget efter att renoveringen blir färdig.

Gågatan är en av de livligaste gatorna i Åbo stadskärna och därför är det typiskt att ordna i området kommersiella promotioner samt olika slags mässor och presentationer. Dessutom har man under åren ordnat på evenemangsområdet mångsidiga evenemang allt från mästerskap i käpphästridning till klättringsevenemang.

Vid jultid omvandlas gågatan till en julgata med belysning.

De evenemangsområden som ligger längs gågatan är uppdelade i följande gatuavsnitt:

  • Universitetsgatan (Kristinegatan)
  • Universitetsgatan (Puolalagatan)

Publikkapacitet: 5 000

Areal: 10 000 m2

Hyra: 0–700 euro/evenemang (beroende på evenemangets karaktär)

Evenemangsområdet lämpar sig för: Öppna evenemang, Kommersiella promotioner, Konserter, Konstevenemang, Marknader

Trafikförbindelser och parkering: Evenemangsområdet ligger i Åbo centrum.

Att ta hänsyn till vid användning: Man ska ta hänsyn till tillträde till småbutikerna och terrasserna.

Tillgång till vatten och el: Det finns tillgänglig el på evenemangsområdet.

Evenemangsområdets läge på kartan

Mer information: Åbo stads evenemangstjänster