Det stora landområdet nära centrum kan tills vidare användas som ett evenemangsområde.

Det gamla rengöringsverket i Åbo inledde sin verksamhet 1968. Då verket revs lämnades tills vidare ett stort landområde för eventuella evenemang. I framtiden ska området byggas om till ett bostadsområde.

Under 2018 ordnades på fältet en Försvarsmakten 100 år -stridsuppvisning.

Publikkapacitet: 30 000

Areal: 55 000 m2

Hyra: 0–700 euro/evenemang (beroende på evenemangets karaktär)

Evenemangsområdet lämpar sig för: Öppna evenemang, Slutna evenemang, Storevenemang, Konserter, Konserter med hög volymnivå, Idrottsevenemang

Trafikförbindelser och parkering: Gamla reningsverkets plan ligger cirka två kilometer från Åbo centrum och nära Åbo hamn.

Att ta hänsyn till vid användning:

  • Området är redan inhägnat.
  • Marken är lerig och ojämn, men kan användas tillämpat för publikevenemang.

Tillgång till vatten och el: Det finns el och vatten på evenemangsområdet.

Evenemangsområdets läge på kartan

Mer information: Åbo stads evenemangstjänster