Gamla Stortorget ligger är hjärtat av Åbo historiska centrum och utstrålar skönheten av Finlands äldsta stad. Stortorget är känt ute i världen som den plats där Åbo i Finland utlyser julfred.

Området kring Gamla Stortorget är Åbo gamla stadscentrum som är omgiven av historiskt sett värdefulla byggnader, såsom Brinkkalahuset och Gamla Rådhuset.

Även Porthanparken mellan torgområdet och Nylandsgatan hör till Gamla Stortorgets evenemangsområde. Domkyrkotorget ligger alldeles invid Gamla Stortorget, på andra sidan Nylandsgatan.

Gamla Stortorget vaknar till liv under många olika evenemang: vid jultiden ordnas på torget gammaldags julmarknader samt den traditionella utlysningen av julfred. Under högsommaren däremot fylls torget och Porthanparken bredvid av Medeltidsmarknaden. På torget har man även ordnat olika matevenemang samt en festival för små bryggerier.

Publikkapacitet: 4 000

Areal: 2 800 m2

Hyra: 0–700 euro/evenemang (beroende på evenemangets karaktär)

Evenemangsområdet lämpar sig för: Öppna evenemang, Kommersiella promotioner, Storevenemang, Konserter, Konserter med hög volymnivå, Konstevenemang, Marknader

Trafikförbindelser och parkering: Evenemangsområdet ligger i Åbo centrum.

Att ta hänsyn till vid användning:

  • Det är förbjudet att installera någon slags jordkilar eller någon annan konstruktion i marken på gräsmattan i Braheparken invid, eftersom detta kan leda till dyra rörskador i det automatiska bevattningssystemet.
  • Evenemangsarrangören ska även ta hänsyn till räddningsvägarna i torgområdet. Det ska gå en tydlig fyra meter bred körled genom området och det får inte finnas några hinder på den.
  • Det ska även finnas tillträde till fastigheterna (Brinkkalahuset, Gamla Rådshuset, Bokcaféets innergård) och det ska finnas fri passage till Nunnegatan under evenemangen.
  • Evenemangets karaktär ska lämpa sig för platsen.
  • Sön–tors till kl. 22.00, fre–lör till 24.00.
  • Man ska ta hänsyn till verksamheten inuti byggnaderna och Brinkkalas innergård.

Tillgång till vatten och el: Det finns el och vatten på evenemangsområdet.

Evenemangsområdets läge på kartan

Mer information: Åbo stads evenemangstjänster