Planen i Mannerheimparken i Åbo ligger i stadsområdet nära det livliga centrum. Läget är skyddat men centralt och lämpar sig för många olika slags evenemang.

Mannerheimparken är en park i storleken av ett kvarter bredvid Mikaelskyrkan och trähuskvarteren i Portsa.

Mitt i området finns en sandplan som är reserverad för lek och idrott och som är omgiven av parkliknande områden. På vintern görs sandplanen om till en skridskobana.

I Mannerheimparken har bland annat ordnats barnens trafikdag samt agility för hundar. I samband med väckelserörelsers sammankomster har stora tält satts upp i området. Under kulturhuvudstadsåret 2011 såg man i parken även den internationellt sett betydande cirkusföreställningen Cirque Dracula.

Publikkapacitet: 4 000

Areal: 4 000 m2

Hyra: 0–700 euro/evenemang (beroende på evenemangets karaktär)

Evenemangsområdet lämpar sig för: Öppna evenemang, Slutna evenemang, Konserter, Konstevenemang, Marknader, Idrottsevenemang

Trafikförbindelser och parkering: Evenemangsområdet ligger nära Åbo centrum.

Att ta hänsyn till vid användning:

  • Storkonserter lämpar sig inte för området på grund av ljudnivån.
  • I parken finns ett lekområde och en plaskbassäng.
  • Planen i Mannerheimsparken bokas via Åbo stads idrottstjänster.

Tillgång till vatten och el: Det finns tillgänglig el på evenemangsområdet.

Evenemangsområdets läge på kartan

Mer information: Åbo stads evenemangstjänster