Plan vid Boreparken är ett parkområde på västra stranden av Aura å och det lämpar sig för mindre evenemang.

Områdets namn härstammar från det kontors- och bostadsvåningshus som ägdes av Ångfartygs Ab Bore. Bolaget hade sitt huvudkontor i huset ända till 1976 och huset kallas fortfarande Borehuset.

Platsen ligger längs en livlig väg och lämpar sig till exempel för mindre evenemang samt presentations- och försäljningsstånd.

Publikkapacitet: 500

Areal: 2 000 m2

Hyra: 0–700 euro/evenemang (beroende på evenemangets karaktär)

Evenemangsområdet lämpar sig för: Öppna evenemang, Slutna evenemang, Kommersiella promotioner, Konstevenemang, Marknader

Trafikförbindelser och parkering: Evenemangsområdet ligger nära Åbo centrum.

Att ta hänsyn till vid användning:

  • Evenemangsområdet är till stor del ett parkeringsområde, och på området finns en grillkiosk som man ska kunna nå
  • I parkområdet finns en kiosk, två statyer och planteringar
  • Västra Strandgatan ska vara tillgänglig

Tillgång till vatten och el: Det finns tillgänglig el på evenemangsområdet.

Evenemangsområdets läge på kartan

Mer information: Åbo stads evenemangstjänster