Puolalaparken är ett rekreationsområde med anslående utsikter, som kan användas året runt och som ligger alldeles invid stadskärnan. Parken ligger endast två kvarter från Salutorget.

Puolalaparken är en kulturhistoriskt sett värdefull park som är omgiven på norra och östra sidan av vackra jugendbyggnader och några trähus från 1900–1920-talen. Parken omger Åbo konstmuseum som ligger på backen och vars ståtliga granitborg är en sevärdhet i sig. Puolalabacken är också ett av de nationellt sett mest betydelsefulla helheterna med byggd miljö.

Puolalaparken med sina lummiga parkområden är en populär plats för tidsfördriv för stadsborna. I parken finns två lekparker. På sommaren erbjuder parkens klippor platser för solbad och på vintern åker man pulka i Puolalabacken enligt en över hundraårig tradition.

Under 1970–1990-talen ordnades i Puolalaparken högklassiga gratiskonserter som samlade tusentals människor till parken. Puolalaparken är också en idealisk scen eftersom parken tack vare den stigande sluttningen samtidigt är en grön naturläktare.

Förutom konserter har man även ordnat i området promotionsevenemang, idrottsevenemang samt sommarteaterföreställningar.

Publikkapacitet: 10 000

Areal: 11 000 m2

Hyra: 0–700 euro/evenemang (beroende på evenemangets karaktär)

Evenemangsområdet lämpar sig för: Öppna evenemang, Slutna evenemang, Konserter, Konstevenemang, Marknader, Idrottsevenemang

Trafikförbindelser och parkering: Evenemangsområdet ligger i Åbo centrum.

Att ta hänsyn till vid användning:

  • Högst två större konserter per sommar.
  • Begränsad ljudåtergivning, bostäder invid.

Tillgång till vatten och el: Det finns tillgänglig el på evenemangsområdet.

Evenemangsområdets läge på kartan

Mer information: Åbo stads evenemangstjänster