Stadshusparken som ligger i Åbo centrum lämpar sig för mindre evenemang.

Området består av en liten parkdunge samt en parkeringsplats som är omgivna av Åbo stadshus och den livliga turistinformationen Visit Turku. På den plats där Stadshusparken ligger låg tidigare Societetshusparken som var en park utanför det populära hotellet Societetshuset.

Parken lämpar sig till exempel för promotions- och försäljningsställen samt mindre publikevenemang. I området har det bland annat funnits biljettförsäljningscontainrar för olika evenemang.

Publikkapacitet: 300

Areal: 3 000 m2

Hyra: 0–700 euro/evenemang (beroende på evenemangets karaktär)

Evenemangsområdet lämpar sig för: Öppna evenemang, Kommersiella promotioner, Konserter, Konstevenemang, Marknader

Trafikförbindelser och parkering: Evenemangsområdet ligger i Åbo centrum.

Att ta hänsyn till vid användning:

  • Hälften av evenemangsområdet är ett parkeringsområde, hälften park.
  • Arkitekturverket och stenstatyn ska beaktas då man ordnar evenemang.
  • På evenemangplatsen finns en livligt trafikerad express- och beställningskörningshållplats.

Tillgång till vatten och el: Det finns el på evenemangsområdet.

Evenemangsområdets läge på kartan

Mer information: Åbo stads evenemangstjänster