Vårdbergsparken ligger på Vårdberget, på en av Åbos sju kullar. Uppe på backen står observatoriet som kom undan Åbo brand.

Vårdbergsparken i närheten av Åbo centrum är ett av de äldsta stadsparkerna i vårt land. På sommaren gläder de vackra planteringarna och lummiga lövträden i parken stadsborna. Stadsborna använder också parken flitigt på sommaren som en picknickplats, för att vistas utomhus samt som en lekplats för barnen. Även på vintern används parken då man promenerar igenom den och för joggning.

Vårdbergsparken har en stark roll i studentkulturen i Åbo, eftersom studerandenas traditionella valborgspicknick ordnas årligen uppe på kullen. Första gången samlades svenskspråkiga studenter för att fira valborg på Vårdberget 1919. Förutom valborgspicknick samlas studerande i Åbo varje år på fettisdagen för att åka pulka i de snöiga backarna på Vårdberget.

Vårdbergsparken har tillsammans med Åbo akademis observatorium och hantverkarkvarteren på Klosterbacken utsetts till en betydelsefull byggd kulturmiljö av riksintresse i Finland. Förutom observatoriet har även Åbo Sommarteater föreställningar i Vårdbergsparken.

Publikkapacitet: 4 000

Areal: 12 400 m2

Hyra: 0–700 euro/evenemang (beroende på evenemangets karaktär)

Evenemangsområdet lämpar sig för: Öppna evenemang, Slutna evenemang, Konserter, Konstevenemang, Idrottsevenemang

Trafikförbindelser och parkering: Evenemangsområdet ligger nära Åbo centrum.

Att ta hänsyn till vid användning: Man ska ta hänsyn till sommarteaterns verksamhet och bostäder invid.

Tillgång till vatten och el: Det finns tillgänglig el på evenemangsområdet.

Evenemangsområdets läge på kartan

Mer information: Åbo stads evenemangstjänster