Varvstranden som ligger på en paradplats i det marina Åbo är en unik plats för evenemang.

I området kring Varvstranden vid Aura ås mynning förenas båtindustrins historia och modern arkitektur.

Gamla hamnlyftkranar påminner om gångna tider och läget vid Aura ås mynning ger ett löfte om havet. Mittemot, på andra sidan av ån, är Forum Marinum.  

I området har till exempel ordnats konserter och marknader som ingick i Tall Ship Races 2017 program. Det tämligen nya området håller ännu på att utformar och möjligheterna är öppna.

Publikkapacitet: 5 000

Areal: 13 600 m2

Hyra: 0–700 euro/evenemang (beroende på evenemangets karaktär)

Evenemangsområdet lämpar sig för: Öppna evenemang, Slutna evenemang, Kommersiella promotioner, Storevenemang, Konserter, Konstevenemang, Marknader

Trafikförbindelser och parkering: Evenemangsområdet ligger cirka två kilometer från Åbo centrum.

Att ta hänsyn till vid användning: Det finns bostadsbyggnader alldeles invid området. Invånarnas tillträde till husen ska beaktas då evenemanget ordnas.

Tillgång till vatten och el: Det finns vatten och el på evenemangsområdet. Vattenledningsnätets och elnätets anslutningar täcker inte hela området.

Evenemangsområdets läge på kartan

Mer information: Åbo stads evenemangstjänster