I Åbo ges den fjärde dosen enligt THL:s rekommendationer. (Uppdaterad 5.9.2022.)

Vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen är öppen från 15 augusti:

  • må-fre kl. 8.45–15.15

BOKA VACCINATIONSTID:

En tilldelad tid räcker för att endast vaccinera en person.

Eller 

Via coronavaccinationerna telefontjänst tfn 02 266 0159 (må-fre kl. 8–14)

AVBOKA VACCINATIONSTID 

Om vaccinationstiden inte passar, ska du avboka den. Det kan du göra antingen via eHälsoservicen eller via coronavaccinationernas telefontjänst.

Mera information:

  • Coronavaccinationerna telefontjänst tfn 02 266 0159 (må-fre kl. 8–14)
  • Stadens coronavirusrådgivning tfn 02 266 2714 (må-to kl. 8–15 och fre kl. 8–13)
  • Hälsostationernas telefontjänst tfn 02 266 1130
  • Boka tid via eHälsoservicen, vaccintider fr.o.m. 22 augusti kan bokas nu (Åbobor över 16 år)

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar en femte dos coronavaccin till:

Var får jag vaccinet?

Satakuntavägens vaccinationsmottagning:

Satakuntavägens vaccinationsmottagning:

  • måndag till fredag kl. 8.45-15.15

Vid Satakuntavägen vaccinerar man både med och utan tidsbokning. Tider för coronavaccinationer i augusti kan bokas elektroniskt via eHälsoservicen (Logga in: turku.fi/sv/ehalsoservice) eller via coronavaccinationerna telefontjänst (tfn 02 266 0159 må-fre kl. 8–14).

När kan jag få den femte dosen?

Vaccinet kan ges till personer som hör till målgruppn tidigast 4-6 månader efter den fjärde vaccinationen.