Vi ska fira tillsammans

Temat för jubileumsåret är Tillsammans. Finland 100 inbjuder alla finländare, Finlandssinnade och Finlandsvänner att delta i byggandet av jubileumsprogrammet.

Jubileumsåret för Finlands hundra år av självständighet har blivit alla tiders största och mångsidigaste jubileumsår i Finland. Fyra av fem finländare anser att ett deltagande i jubileumsåret är viktigt och över 600 000 finländare har själva varit med och skapat program. Tre av fyra finländare ämnar fira Finlands hundraårsdag och de ivrigaste firarna finns bland de unga i åldern 15–24.

Genom den öppna ansökan anslöts över 5 000 olika projekt till det officiella programmet. Projektens enskilda evenemang uppgår till totalt tiotals tusen. Den öppna programansökan, sättet att förverkliga året på och dess bredd är även unikt i internationella sammanhang.

Jubileumsåret har nått varenda en

I Finland 100-uppföljningsundersökningen (*09/2017)  ser vi Finlands stora år i siffror. I praktiken har alla finländare (99,4%) hört om jubileumsåret och erfarenheterna är mycket positiva. Fyra av fem (77,9%) anser att ett eget deltagande i jubileumsåret är viktigt och cirka 600 000 finländare uppger att de själva varit med och skapat jubileumsprogrammet. De unga, 15–24-åringarna, är de som är nöjdast med jubileumsåret som helhet.

*Finland 100-uppföljningsundersökningen görs som del av Statistikcentralens konsumentbarometer.