Åbo stads samfundsbidrag för Finland 100

Finland firar sin 100-åriga självständighet 2017. Under jubileumsåret ordnas massor av projekt och evenemang på olika håll i Finland. Samfunden och föreningarna i Åbo har haft möjlighet att ansöka om bidrag av Åbo stad för projekt som anknyter till jubileumsåret.

Bidrag på 1 000 - 10 000 euro har sökts för t.ex. projekt som blickar mot Finlands framtid: Vad bygger den starka finländska identiteten på i framtiden? Hur kommer finländarnas gemensamma värden och gemensamma ansvar till uttryck? Hur jämlikhet, bildning och en målmedveten reformvilja har möjlighet att frodas i vårt gemensamma Finland? Hur kan vi utnyttja de bästa idéerna till förmån för alla finländare?

Åbo stads bidragsansökan har gått ut och bidragsmottagare informeras om beslut i början av juni. Åbos stadsdirektör har fattat beslut om bidrag på förslag av Finland 100-koordinationsgruppen.

De viktigaste kriterierna för beviljandet av bidrag:

  • samband med det självständiga Finland ska komma fram tydligt
  • projekten anknyter till Finlands historia, nutid och framtid
  • ”tillsammans”-temat utgör kärnan av arbetet och innehållet
  • projekten har positiva effekter och de genomförs med respekt för Finlands jubileumsår
  • ett årligen återkommande evenemang har 2017 ett särskilt innehåll som följer jubileumsårets tema
  • av den sökande förväntas engagemang för projektet och ekonomisk satsning
  • bidrag söks inte till basverksamhet eller investeringar