Egentliga Finlands förbunds programunderstöd

Finland fyller 100 år 2017. Statsrådets kansli har tillsatt ett sekretariat för jubileumsåret Finland 100. Sekretariatet har till uppgift att koordinera och organisera förberedelserna.

Syftet är att skapa ett jubileumsår för hela året tillsammans med olika aktörer. Jubileumsårets mål är att betrakta det förflutna, nutiden och framtiden. Jubileumsårets tema är Tillsammans vilket syftar på att göra tillsammans, ett så brett deltagande som möjligt och integration.

Evenemang som anknyter till jubileumsåret ska uppfylla projektets innehållsliga mål. Vi ska göra ett år fyllt av erfarenheter och upplevelser. För hela året utarbetas ett program tillsammans med olika aktörer. Jubileumsåret är avsett för alla finländare och Finlandsvänner.

Egentliga Finlands förbund koordinerar landskapets programarbete för Finland 100

Egentliga Finlands förbund har valt att erbjuda under vissa förutsättningar både finansiellt och marknadsföringsstöd för programmet. Den sista ansökningsomgången för programunderstödet gick ut 10.2.2017..

Hundraårsjubileet av Finlands självständighet är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Det ger oss en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och skapa en riktning för Finlands framtid. Låt oss skapa ett oförglömligt jubileumsår i Egentliga Finland och fira ett hundraårigt Finland tillsammans.