Finnish courses – kurser i finska

Tjänsten Finnish courses

www.finnishcourses.fi (på finska)

Kurssökningstjänsten Finnishcourses.fi är en del av Infobanken. Infobanken är en webbplats som är riktad till invandrare. Finnishcourses.fi ger information om kurser i finska och svenska i Åbo-, Helsingfors- och Tammerforsregionen.

På webbplatsen samlas information om alla utbildningsarrangörers kurser i finska. Webbplatsen kan vara till nytta för studerande, lärare och andra intresserade.

Tjänsten finns på tre språk: finska, engelska och ryska.