Finsk-rysk klass

Den ryska språkklassen är numera finsk-rysk språkklass. Till klassen tas samtidigt både finsk- och ryskspråkiga elever.

Undervisningen sker till största delen på finska, men i undervisningsplanen ligger tyngdpunkten på det ryska språket och den ryska kulturen.

I den finsk-ryska klassen inleds undervisningen i läsning och skrivning på finska. Eleverna lär sig att läsa och skriva på ryska från och med tredje klassen, då den formella undervisningen i ryska börjar.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk:
Finska
Ryska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Till finsk-ryska klassen ansöks i samband med anmälan till skolan.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska
Ryska

Till finsk-ryska klassen ansöks i samband med anmälan till skolan.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska
Ryska