I Åbo ges den fjärde dosen enligt THL:s rekommendationer. (Uppdaterad 12.9.2022.)

Vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen är öppen:

  • må-fre kl. 8.45–15.15

BOKA VACCINATIONSTID:

En tilldelad tid räcker för att endast vaccinera en person.

eller 

via coronavaccinationerna telefontjänst tfn 02 266 0159 (må-fre kl. 8–14).

eller

utan tidsbokning

AVBOKA VACCINATIONSTID 

Om vaccinationstiden inte passar, ska du avboka den. Det kan du göra antingen via eHälsoservicen eller via coronavaccinationerna telefontjänst.

Mera information:

  • Coronavaccinationerna telefontjänst tfn 02 266 0159 (må-fre kl. 8–14)
  • Stadens coronavirusrådgivning tfn 02 266 2714 (Rådgivningstelefonen har öppet t.o.m. den 12 juni mån–sön kl. 8–15, därefter mon-tis kl. 8–15 och fre kl. 8–13)
  • Hälsostationernas telefontjänst tfn 02 266 1130
  • Boka tid via eHälsoservicen, vaccintider fr.o.m. 22 augusti kan bokas nu (Åbobor över 16 år)

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar en fjärde dos coronavaccin till:

Enligt Institutet för hälsa och välfärds senaste anvisningar (9.8.2022) ersätter genomgången covid-19 fortfarande en vaccinationsdos. Om man har fått tre vaccinationer och i något skede av pandemin har haft covid-19, behöver man således inte ta den fjärde vaccindosen. 

Med anledning av resa eller av annan tvingande orsak kan en fjärde dos kan även ges till personer som inte annars rekommenderas en fjärde dos (orsakerna kan vara många). 

När influensavaccinationerna inleds i oktober-november räknas inte längre antalet tidigare vaccinationer eller genomgången sjukdom. Då kommer en boosterdos av coronavaccinet att rekommenderas samtidigt med influensavaccinet för alla över 65 år, för personer över 18 år som hör till en medicinsk riskgrupp samt för personer över 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar. Boosterdosen kan ges förutsatt att det gått minst tre månader sedan den senaste vaccinationen.

Var får jag vaccinet?

Satakuntavägens vaccinationsmottagning:

Satakuntavägens vaccinationsmottagning är öppen:

  • måndag till fredag kl. 8.45-15.15

Vid Satakuntavägen vaccinerar man både med och utan tidsbokning. Tider för coronavaccinationer i kan bokas elektroniskt via eHälsoservicen (Logga in: turku.fi/sv/ehalsoservice) eller via coronavaccinationerna telefontjänst, tfn 02 266 0159 (må-fre kl. 8–14).