Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar en fjärde coronavaccindos till personer med kraftig immunbrist, personer som fyllt 80 år, personer som bör på vårdhem för äldre och äldre personer som får hemvård eller är berättigade till närståendevård eller äldre som på motsvarande sätt är försvagade. Vaccineringarna av personer som är 80 år och äldre inleddes i Åbo torsdagen den 24 mars. E-bokningen av vaccintider har öppnat och tider kan även bokas per telefon till Åbos vaccinationsrådgivningens telefontjänst.

UTAN FÖRBOKAD TID

 • vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105 alla vardagar kl. 8.45–15.15.

BOKA TID

 • elektroniskt via eHälsoservicen
  (Åbobor över 16 år)
  Boka fjärde vaccintiden.

 • Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att en fjärde dos coronavaccin ges till alla som har fyllt 80 år, äldre som bor på vårdhem, samt till äldre personer som får hemvård eller är berättigade till närståendevård eller äldre som på motsvarande sätt är försvagade. Med den fjärde dosen strävar man efter att stärka dessas skydd bland annat mot allvarlig covid-19 som kräver sjukhusvård och framför allt mot dödsfall. Vaccinationen rekommenderas utan nedre åldersgräns för alla som bor på äldrevårdhem.
 • Den elektroniska tidsbokningen har öppnat på webbadressen turku.fi/sv/ehalsoservice
  Vaccintider kan även bokas per telefon via Åbos vaccinationsrådgivningens telefontjänst, tfn 02 266 0159 (mån–fre kl. 8–14). Den fjärde dosen ges även utan tidsbokning vardagar klockan 8.45–15.15 på vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105.
   
 • Den fjärde dosen coronavaccin kan ges till personer över 80 år och boende på äldrevårdhem tidigast tre månader efter den tredje vaccinationen. Personer som har genomgått covid-19 och fått tre doser behöver inte den fjärde vaccindosen.
   
 • Den fjärde dosen ges i första hand med ett mRNA-vaccin, det vill säga antingen BioNTech-Pfizers Comirnaty eller Modernas Spikevax.

Fjärde dosen til personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar en fjärde coronavaccindos till 12 år fyllda personer med kraftig immunbrist. Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar kan boka vaccintid i eHälsoservicen (eHälsoservice) genom att boka en tid till fjärde dosen. Vaccintider ges även i coronavaccinationernas telefonrådgivning, tfn 02 266 0159 (mån–fre kl. 8–14). Man får fjärde dosen av vaccinet också utan förbokad tid på vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105 alla vardagar kl. 8.45–15.15.

Förbered dig på att uppvisa ett intyg, som visar att du på grund av nedsatt immunförsvar är berättigad till fjärde dosen coronavaccin. Vaccinet kan inte ges utan uppvisande av lämpligt intyg eller en anteckning i patientdataregistret. 

Risken att få en allvarlig sjukdom är högre hos personer med kraftig immunbrist än hos den övriga befolkningen. För dem fungerar den fjärde vaccindosen som en booster, som motsvarar den tredje dosen för den övriga befolkningen.

För personer med kraftig immunbrist förlänger en fjärde vaccindos skyddets varaktighet och stärker immuniteten i en situation där omikronvarianten sprids bland befolkningen.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) riktlinjer räknas följande till grupperna med kraftigt nedsatt immunförsvar:

 • Organtransplantation
 • Stamcellstransplantation
 • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel  
 • Behandling av autoimmuna sjukdomar med immunsuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
 • Dialys och svår kronisk njurinsufficiens
 • Långt gången eller obehandlad HIV
 • Annat svårt immunsuppressivt tillstånd enligt läkares bedömning.

I frågor som gäller den egna sjukdomen eller det egna hälsotillståndet är det bra att vända sig till den behandlande läkaren.