Flytta till Åbo!

I Åboregionen och Egentliga Finland behövs tusentals nya anställda för den tillverkande teknologiindustrin och för dess tillväxtfas som utstrålar till andra branscher före 2020

Fundamentalt för konkurrenskraften är den kompetenta arbetskraften

– Fundamentalt för konkurrenskraften är den kompetenta arbetskraften. Nya fartygsbeställningar, produktionsavtal inom biltillverkningen och andra viktiga affärer har man i sista hand fått hit till Egentliga Finland genom toppkunnande i världsklass, säger direktör för Åbo stads stadsutvecklingsgrupp Pekka Sundman.

Näringslivets utomordentliga framgångar ger nu uppsving för tillväxten i Åboregionen de starka tillväxtutsikterna för marin-, läkemedels- och tillverkningsindustrin ökar tilltron och utstrålar högkonjunktur även till andra branscher, särskilt till byggbranschen.

Spetsbranscher är

 • marinindustrin
 • bygg & konstruktion
 • biobranscherna
 • logistiken
 • turismen
 • de kreativa branscherna

Stora arbetsgivare i regionen är bl.a. Åbo stad, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, högskolorna, Meyer Turku, Posti, Orion, Bayer, If Skadeförsäkring och Turun Seudun Kiinteistöpalvelu.

 

Vid havet blomstrar marinindustrin

På varvet behövs yrkesfolk från många olika branscher. Meyer Turku bygger världens mest avancerade och finaste kryssningsfartyg för världens hav. Varvets framtid i den tyska familjen Meyers ägo är garanterad långtin i framtiden. För den kraftiga utvecklingen av verksamheten behövs mera kvalificerat folk, från svetsare till fartygsplåtslagare, från planerare till ITexperter och personer som kan projektledning.

Arbete för hälsa och export

Innovationsföretag satsar på kunnande. Bayer sysselsätter i Åbo cirka 650 yrkeskunniga människor från mästaren till doktorn. I produktionsanläggningen i Pansio tillverkas bl.a. hormonspiraler. Denna finska uppfinning exporteras årligen för över en miljard euro till över 100 länder. Bayer, som är känt för sina innovationer, är en betydande arbetsgivare i Åboregionen och erbjuder sin personal möjlighet till fortgående utveckling av yrkeskompetensen.

 

I Åbo bor du bra, billigt

Ur en huvudstadsbos synvinkel nästan gratis. I Tammerfors förblir drömmen om ett egnahemshus i centrum ofta en dröm. I Åbo är ett eget hus nära centrum realitet för många. Och vem skulle inte trivas på Auraåstranden, i trähuskvarterens idyll eller i naturnära förorter med goda förbindelser. Också i Åbos närmaste omgivning finns det många trevliga bostadsområden!

 

 

Motion och kultur i alla smaker

Evenemangsstaden Åbo erbjuder sysselsättning året runt. Bibliotek, olika motionsformer, teater, den rikskända orkestern Åbo filharmoniska orkester, prisbelönade restauranger, många festivaler, en fantastisk natur och skärgården erbjuder upplevelser oberoende av ålder – hitta ditt evenemang:

 

Flexibel dagvård, aktiva skolor

För barn under skolåldern finns det nog med dagvårdsalternativ: daghem, familjedagvård, dagvård i trefamiljssystem, lekskolor, lekskolor utomhus, öppna daghem och lekparksverksamhet. I verksamheten betonas motion, främjande av motion och en aktiv vardag där barnen rör på sig. I Åbo finns också många privata dagvårdsplatser där man kan få en vårdplats med servicesedel eller med stödet för privat vård och dess kommuntillägg. Om föräldrarnas arbetstider kräver, får barnen kvälls-, natt- och veckoslutsvård.

Här växer världsmedborgare! Kulturell mångfald är vardag för eleverna. I skolorna i Åbo talas över 70 språk som modersmål. Barnen har sin alldeles egen Äventyrspark samt många verkstäder och kurser. De ungas konstoch aktivitetshus Vimma ger utrymme för skaparkraft och samvaro.

 

Åbo med sina goda förbindelser är också av lämplig storlek att cykla i!

Med Föli-bussarna åker du lätt och förmånligt inom sex kommuner. I Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo och Rusko gäller samma biljetter och priser oberoende av resans längd, gränsöverskridningar och antalet byten.

På Åbo–Stockholm -rutten seglar dagligen nästan 10 000 båtpassagerare. Det finns nog med räls! Till Helsingfors och Tammerfors på mindre än två timmar. Goda flygförbindelser ut i världen – och tillbaka hem!

Du hittar buss- och cykelrutterna i Fölis reseplanerare:

 

Visste du att var tredje Åbobo är studerande eller skolelev?

Därför satsar vi på de unga. Högskolorna, staden och företagen tillsammans skapar av Åbo Finlands bästa studentstad. Här skriver man studentskrivningar med toppresultat år efter år. Skickliga unga hittar sitt drömyrke i ett yrkesinstitut och många uppdaterar sitt kunnande i vuxenutbildningen.

6 högskolor, och förstås kan du stu

opiskelijakaupunki Turku.

 

Kom och jobba och skapa arbetsplatser

I Åboregionen finns redan 20 000 företag och över 130 000 arbetsplatser.

 • Mångsidig näringslivsstruktur
 • Kompetenta företag
 • Högklassig utbildning
 • Mångsidigt kultur- och serviceutbud
 • Fantastiskt läge präglat av havet

Åbo är en nationellt viktig hamn-, handels- och kongresstad samt en viktig länk på axeln Stockholm – S:t Petersburg.

Nyckelord: