Föräldraskap

Medför vardagen alltför stora utmaningar? Behöver du stöd i föräldraskapet? Klarar du av familjens vardag på egen hand?

Åbo stad erbjuder flera olika sorters tjänster som stöd för föräldrar. Staden erbjuder stöd av yrkesmänniskor, kamratstöd, handledning och rådgivning.