Förebyggande av utslagning

Nu är det hög tid att tillsammans motarbeta ensamhet. En viktig uppgift för samhället är att förebygga marginalisering och då kan stadens verksamhetsmodeller och nyttan av dessa mätas. Vi stödjer åtgärder som siktar på att förebygga utslagning bland särskilt 15–29-åriga unga, unga vuxna och familjer. Detta görs genom att på ett omfattande sätt utnyttja mätare, dataanalytik och forskningsresultat i anknytning till målgruppen och bostadsområdena.

I centrum för utvärdering står effekter på kända riskfaktorer som anknyter till utslagning. Vid identifieringen av riskfaktorer utnyttjas områdesspecifika profiluppgifter. Betydelsen av att förebygga digital marginalisering är nu ännu viktigare än tidigare.