Företags och gemenskapers klimatåtgärder

Kom med i arbetet för det kolneutrala Åbo

Åbo stad inbjuder företag och gemenskaper i Åbo att vara med och göra Åbo kolneutralt. Vi bygger upp en databas om utsläppsminskande åtgärder som vidtagits av företag och gemenskaper, och den publiceras på denna sida under år 2019. 

Vi producerar videor tillsammans med våra samarbetspartner om företags och gemenskapers effektiva klimatåtgärder. Bekanta dig med exempel.

Åbo Energi, värme ur avloppsvattnet

Värme ur avloppsvattnet återvinns och tas i bruk! Kakola värmepumpsanläggning producerar fjärrvärme och -kyla från en förnybar källa, nämligen från renat avloppsvatten. Värme som produceras i Kakola motsvarar värmebehovet för ca 24 000 Åbobor.

TSYK – energikursen 

Gymnasiet Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio har en egen kurs i energiärenden. Kursen ger insikt i olika former av förnybar energi. Solenergin har en speciell betydelse i kursen, eftersom det finns ett solelsystem monterat på taket av gymnasiet och studeranden följer upp elproduktionen.

Optimering av värme

Energieffektiv bostad med artificiell intelligens! Varsinais-Suomen Asumisoikeus VASO Oy minskar onödig överskottsvärme i sina fastigheter med optimering av värme, som även förbättrar bostadskomfort.

Aitiopaikka

Klimatvänligt boende för studerande! På taket av Åbo studentbystiftelsens hus Aitiopaikka finns det 515 solpaneler som i bästa fall producerar mer el än vad fastigheten behöver. Då kan överskottselen levereras till Studentbys grannfastigheter.

Vattenkuren Vesikuuri

50 miljoner liter vatten! TVT Asunnot Oy nådde stora vattenbesparingar med kampanjen Vattenkuren (Vesikuuri). Besparing med över 4 % är betydande, särskilt då nästan 20 000 invånare var med i kampanjen.