Förnyelse av Recept

Förnya recept i Mina Kanta-tjänsten:

Vi rekommenderar att begäran om förnyelse av elektroniska recept görs i Mina Kanta-tjänsten

I Mina Kanta-tjänsten kan du ge ditt mobiltelefonnummer då du lämnar en begäran om förnyelse av recept, varvid du får besked om det förnyade receptet via sms.

Recepten förnyas i första hand i den enhet där du får vård

Tid för förnyelse av recept: Recept som gäller i två år kan förnyas inom 28 månader efter att receptet föreskrivits. Andra recept under 16 månader.

Behandlingen av en begäran om förnyelse av recept kan ta högst 8 dygn. Om receptet inte kan förnyas, meddelar man dig detta. Läkaren kanske inte förnyar dina recept om han eller hon inte har tillräckligt med uppgifter om din medicinering eller ditt hälsotillstånd.