Förskoleundervisning

Preschool, family day carefor children of preschool ageday care centres for children of preschool age

Den lagstadgade förskoleundervisningen är riktad till alla barn det år barnet fyller 6 år eller året före barnets läroplikt börjar. Den avgiftsfria förskoleundervisningen omfattar minst 700 timmar per år, dvs. ca fyra timmar om dagen.

Förskoleundervisningen är verksamhet som stöder barnets inlärning, utveckling och växande. I förskoleundervisningen lär sig barnet via lek, upplevelser, aktiviteter och erfarenheter, kunskap och färdigheter som också förbereder barnet inför skolan. I förskoleundervisningen stärks barnets självkänsla och man erbjuder barnet positiva inlärningsupplevelser samt möjligheter till mångsidigt samspel med jämnåriga barn. I förskoleundervisningen följer man Åbo stads plan för förskoleundervisning och motsvarande plan för småbarnsfostran.  

Förskoleundervisningen ordnas vid Braheskolan, Djupdikesvägen 27, Cygnaeus förskola, Mariegatan 7. Sirkkala förskola är tillfälligt utlokaliserad till Braheskolan för verksamhetsåret 2015-2016, barnen anmäls trots det till Sirkkala förskoleundervisning.

För ett barn i förskoleundervisning kan man baserat på ansökan bevilja resestöd, ifall resan till närförskolan är fem kilometer eller mer, och barnet inte deltar i kompletterande vård.

Ifall barnet utöver förskoleundervisningen behöver kompletterande dagvård, ska en elektronisk dagvårdansökan inlämnas. För dagvården uppbärs en dagvårdsavgift enligt familjens inkomster, familjestorlek och dagvårdsbehov.

Förskoleundervisningen är avgiftsfri, och ges fyra timmar per dag. Förskoleundervisningen anordnas vid Braheskolan, Djupdikesvägen 27, Cygnaeus förskola, Mariegatan 7. Sirkkala förskola är tillfälligt utlokaliserad till Braheskolan för verksamhetsåret 2015–2016, barnen anmäls trots det till Sirkkala förskoleundervisning.

Ansvarsorganisation: 

City of Turku
Services språk:
Finska
Engelska
Ryska
Franska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Aurala daghem

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Auralan päiväkoti

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Daghem Mukulax Kähäri

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Lastentalo Mukulax/ Kähäri

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Daghem Mukulax/ Hantverkaregatan

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Lastentalo Mukulax/ Käsityöläiskatu

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Karusellimaa

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Karusellimaa

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Katariinan Vilske

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Ketunpesä

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Sateenkaarikoto Oy/ Ketunpesä

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet l'Hexagone

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Suomalais-ranskalainen päiväkoti l'Hexagone

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska
Franska

Daghemmet Miskatalo

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Suomalais-venäläinen päiväkoti Miskatalo

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska
Ryska

Daghemmet Sinikello

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Sinikello

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Touhula Liikuntapäiväkoti Varissuo

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen  sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Touhula Varissuo

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Tyksilä

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Tyksilä

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Tähtimetsä

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen  sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Pilke Päiväkodit Oy/ Tähtimetsä

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Vähäheikkilä

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen  sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Touhula Vähäheikkilä

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Wendy House

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Wendy House

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska
Engelska

Dagvårdsenheten i Björkas (Tongränden 4)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Björkas (Tongränden 4)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Ilpoisten koulun (Lauklähteenkatu 13) tiloissa. Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Gertrudsbacken (Klockringaregatan 6)

Förskoleundervisning på finska och på svenska (språkbad)

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta. Normaalin esiopetuksen lisäksi kielikylpyvaihtoehto.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Hallis (Påvegatan 15)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Halisten koulun tiloissa sekä Paavinkadulla. Esiopetusta klo 9 - 13, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Hammarbacka (Dragonvägen 56)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Hansängen

Preschool under 7 years old children

Preschool in  Virmuntie and Ritavuorenkuja. 

Telefon:

Ritva Huotari 040 842 883

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00

Dagvårdsenheten i Harittu

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Harlax-Beckholmen

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta ja lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Huhkola

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Lausteen koulun (Raadinkatu 7) tiloissa. Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Ilpois

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Ispois-Petrelius

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Kaerla

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Kärsämäen koulun (Kärsämäentie 46) tiloissa, sekä Kaerlan päiväkodissa (Kaerlantie 16). Esiopetusta ja lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Kaskisbacken

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta ja sen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Kastu (Pyörämäkivägen 4)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta ja sen lisäksi täydentävää päivähoitoa

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Kråkkärret (Orms gränd 4)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta osoitteessa Orminkuja 4B klo 9 - 13, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Kukola (Annängsgatan 2)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Wäinö Aaltosen koulun (Wäinö Aaltosen koulutie 3) tiloissa. Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Laustis (Magistratsstigen 2)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Moisio

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Nättinummi

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta järjestetään Teräsrautelan nuorisotalolla, Antreksenkuja 1. Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Telefon:

Maarit Normasto 044 907 2118

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00

Dagvårdsenheten i Oxbacka

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Aunelan koulun (Opintie 1) tiloissa. Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Patis

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Toffinkuja. Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Perno (Hyrköisvägen 4)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Perno (Pernovägen 16)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Räntämäki

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta ja sen lisäksi täydentävää päivähoitoa

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Stationsområdet

Preschool for children under school age

Preschool 8.30 – 12.30 and day care in addition to preschool education.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Suikkilaområdet (Axelvägen 11)

Förskoleutbildning för barn under 7 år

Förskoleutbildning i Teräsrautela skola och dagis (Akselintie 11).

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Svalberga (Gulsparvstigen 3)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta on Pääskyvuoren koululla, Talvitie 10, klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Förskola klo 8.30 – 12.30 i Vähä-Heikkilä skola

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Uittamo (Vargängsgatan 4)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Jalustinkadun päiväkodin (Jalustinkatu 8) tiloissa. Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Västcentrum (Skolgatan 12)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Arkeologgatan (Arkeologgatan 9)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Jäkärlän puistokatu 18 tiloissa. Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Gröngräsgatan (Gröngräsgatan 4)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Hintzagränden

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30 ja toinen esiopetusryhmä iltapäivällä, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Koukkarigatan (Pelttarinkatu 6)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Kärrtorpsgränden (Kärrtorpsgränden 3)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Muntersgatan

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Månberget (Nummisparkgatan 1)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Parolastigen (Parolastigen 9)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta ja lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta. Lyseon esiopetus osoitteessa Varusmestarintie 19, puhelin 0404824639 (Safiirit) ja 040- 5120624 (Rubiinit)

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Piinokkagatan

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Myös Seikonkadulla. Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Piparestigen

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Rauniplan

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille, kunnallinen päiväkoti Raunistulan koulun tiloissa

Raunistulan koulun (Oikotie 1) tiloissa. Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Stålarmsgatan

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Martin koulu, Hopeasepänkuja 2. Esiopetusta ja lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Tomasbron

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetus, myös englanninrikasteinen, toimii Nahkurinpihalla. Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska
Engelska

Daisy Preschool Varissuo

Föreskolan, servicesedel

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Daycare Daisy

Ansvarsorganisation: 

Privat enhet för småbarnspedagogik
Servicespråk: 
Engelska

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00

Päiväkotitoiminta - Norlandia luontopäiväkoti Puisto

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen  sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Norlandia luontopäiväkoti Puisto

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Steiner daghem

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Turun Steiner-päiväkoti

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Syvälahti allaktivitetshus

Syvälahden päiväkoti tarjoaa esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta ja täydentävää varhaiskasvatusta.

Päiväkodinjohtaja Marjo-Kaisa Laaksonen, p. 0503967070

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00

Tallimäenkentän päiväkoti (Malminkatu 1)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Tommilankadun päiväkoti (Tommilagatan 24)

Förskoleutbildning på finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Touhula Sport dagis Nättinummi

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen  sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Touhula nättinummi

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Viinamäen päiväkoti

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Hannunniitun koulun tiloissa. Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilon / Yli-Maarian koulu

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta ja sen lisäksi täydentävää päivähoitoa

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska