Förskoleundervisning (svenskspråkig)

Den lagstadgade förskoleundervisningen är riktad till alla barn det år barnet fyller 6 år eller året före barnets läroplikt börjar. Den avgiftsfria förskoleundervisningen omfattar minst 700 timmar per år, dvs. ca fyra timmar om dagen.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Services språk:
Svenska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Braheskolan

Förskoleundervisning för barn under skolåldern

Svenskspråkig förskoleundervisning för barn under skolåldern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Cygnaeus förskola

Förskoleundervisning för barn under skolåldern

Svenskspråkig förskoleundervisning för barn under skolåldern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Sirkkala skola

Förskoleundervisning för barn under skolåldern ordnas tillfälligt vid Kärsämäkivägen 11

Svenskspråkig förskoleundervisning för barn under skolåldern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska