Fortlöpande ansökan om egnahemstomter

Vad är fortlöpande ansökan om egnahemstomt?

En egnahemstomt med fortlöpande ansökan kan sökas året runt. Listan på tomter med fortlöpande ansökan kompletteras första vardagen i månaden, eventuellt med tomter som inte delats ut eller som har återgått under föregående månad.

 • Tomterna överlåts för köp till det zonpris som gäller eller
 • för arrendering så att basarrendet räknas ut som 4 procent av fastighetens kapitalvärde.

Ansökningstiden för tomterna anges för varje tomt.

 • I regel upphör tomtens ansökningstid och den avlägsnas från listan för fortlöpande ansökan efter den vardag då en eller flera köp- eller arrendeansökningar har lämnats in.
 • En del tomter har dock en ansökningstid på 14 dygn och tomten tas bort från listan efter det, om en eller flera ansökningar har inkommit.
 • Om tomten har fått ansökningar från flera fysiska personer, lottas tomten ut bland de sökande.
 • Ett företag kan endast få tomten om inga fysiska personer har ansökt.

Ansöka om tomter

Man ansöker om tomter med hjälp av en kartbaserad elektronisk sökning.

 1. Nya tomter i den fortlöpande ansökan syns i tjänsten under rubriken ”Egnahemstomter (fortlöpande ansökan, publicerade i början av månaden)” efter radhus- och höghustomterna.
 2. Ansök om önskad tomt genom att välja tomter bland ”Ansök om en tomt”. Du kan välja 1–8 tomter i ansökan.
 3. När du har valt de tomter du önskar, skapa ett användarnamn genom att följa anvisningarna.
 4. Ordna de valda tomterna i prioritetsordning, om du har valt fler än en tomt. Prioritetsordningen är riktgivande och beaktas i mån av möjlighet.
 5. Alla sökande ska läggas till med funktionen ”Lägg till ny sökande”Minst en av de sökande ska göra en stark autentisering innan ansökan skickas in.
 6. Skicka in ansökan för behandling med funktionen ”Skicka ansökan”.
 7. Du får en bekräftelse per e-post om att ansökan inkommit. Via den länk som finns i meddelandet kan du se ansökan och följa med hur den framskrider.
 8. Du får förhandsinformation om beslutet per e-post, men den officiella informationen skickas senare per post.

Egnahemstomterna i den fortlöpande ansökan hittar du här

Mer information:

Ritva Tuomainen
Laura Niemi
 

 

 

Nyckelord: