Frivilligverksamhet inom äldreservicen

Mera information

 • Lehmusvalkaman hyvinvointisuunnittelija, p. 050 396 7170
 • Ruusukorttelin hyvinvointisuunnittelija, p. 050 553 0930
 • Vanhusten asumispalvelut, geronomi Satu Koivunen
  satu.koivunen(a)turku.fi, p. 040 355 7419

Frivilligverksamhet är en trevlig och givande hobby, som i bästa fall erbjuder nya upplevelser, lärdomar, stimulans och mening i livet. Som frivillig kan du hjälpa till enligt din förmåga, under en längre tid eller vid enskilda tillfällen. Kom med och dela glädjen och gemenskapen.

Vad kan man göra? Det finns många olika alternativ.

Exempel på vad du kan hjälpa till med som frivillig på välfärdscentren och inom boendetjänsterna:

 • Hjälpledare i gruppverksamhet (t.ex. motionsgrupper)
 • IT-handledning
 • Klubbverksamhet
 • Sällskap för utevistelse och motion (gårdsspel och stavgång)
 • Hjälp vid bufféservering och i matsalen
 • Stimulerande verksamhet (sällskap för spel och samtal, frågesporter och bingo)
 • Allsång
 • Kulturföreställningar

Kom som du är. Vi erbjuder kamratstöd och avgiftsfri utbildning för frivilliga.

Tveka inte att ta kontakt och komma med!

 

Allmän information om frivilligverksamhet i Åbo