Frontveteraner

Veterantjänster får frontveteraner som är bosatta i Finland och som deltagit i krigen under åren 1939–1945 och som har frontmanna-, fronttjänst- eller frontbeteckning. Genom tjänsterna för veteraner stöds och aktiveras veteraner och deras makar att klara sig hemma. För varje veteran utarbetas, om han eller hon så önskar, en service- och vårdplan som skräddarsys till ett tjänstepaket som motsvarar behoven. Som grund för att bevilja tjänster för frontveteraner är en bedömning av servicebehovet.

Med en bedömning av servicebehovet som grund är frontveteraner berättigade till avgiftsfria tjänster och inkomstuppgifterna utreds inte före servicen beviljas. Stadskontoret delar årligen ut anslag för rehabilitering och tjänster som stöder boende hemma. Anslaget utdelas enligt antalet veteraner som bor i kommunerna.

Tjänster som stöder boende hemma för frontveteraner är bland annat måltidstjänster, hemvård, städning, gårdsarbete, tvättjänst, trygghetstelefon, färdtjänster, hjälpmedel och rekreationsverksamhet.

Kommunen bär ansvaret över att ordna tjänster som stöder frontveteraners hemmaboende. Kommunen kan producera tjänsterna själv eller kan ordna tjänsterna genom servicesedlar. Användningen av servicesedlar förutsätter att frontveteranen själv eller med hjälp av en närstående kan skaffa tjänsterna med hjälp av servicesedlar. Kommunens hemvård koordinerar tjänster för de kunder som har en kundrelation till hemvården.

Mer information

om öppenvårdtjänster för frontveteraner som beviljas av kommunen av servicehandledaren under kontorstid, tfn 040 536 9261

Närmare information om tjänster för frontveteraner på Statskontorets webbsidor https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/tjanster-for-frontveteraner/ eller per e-post rintamaveteraanit@valtiokonttori.fi

Servicen regleras i lagen om rehabilitering av frontveteraner. Lagen gäller inte s.k. krishanteringsveteraner eller minröjare. Mer information om rehabiliteringstjänster för frontveteraner av handledare för medicinsk rådgivning/veteranrådgivare tfn 040 358 6170.