Fysiater

En fysiater är en specialistläkare vars mål är att diagnostisera, bedöma, behandla och rehabilitera funktionsstörningar som uppkommit till följd av en sjukdom eller skada.

Fysiaterns uppgiftsområde omfattar smärta samt problem med nacke, rygg och axlar, men även funktionsstörningar vid neurologiska och andra sjukdomar. Till uppgiftsbeskrivningen hör även bedömning, behandling och rehabilitering av funktionsstörningar i samarbete med den övriga hälso- och sjukvårdspersonalen och rehabiliteringspersonalen.