Fysioterapi

Fysioterapi främjar och hjälper klienten att uppehålla hälsan samt rörelse- och funktionsförmågan. Fysioterapi stöder även klientens förmåga att klara sig självständigt och använda sina egna krafter. Fysioterapi behövs om funktionsförmågan har sänkts till följd av en sjukdom, en sjukdoms följdtillstånd, en medfödd skada, en olycka eller åldrande.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Services språk:
Finska
Svenska
Sidan: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Fysioterapi / Bäddavdelningar

Patienter på bäddavdelningarna

För att bli delaktig av fysioterapin behövs remiss av en läkare vid hälsovårdsväsendet.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Fysioterapi / Centralhälsovårdsstation

För åbobor, remiss av en läkare vid social- och hälsovårdsväsendet fordras

För att bli delaktig av fysioterapin behövs remiss av en läkare vid hälsovårdsväsendet.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Pris

Gratis
Gratis

Fysioterapi / Hantverkaregatan

För åbobor, remiss av en läkare vid social- och hälsovårdsväsendet fordras

För att bli delaktig av fysioterapin behövs remiss av en läkare vid hälsovårdsväsendet.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Turun kaupugin hyvinvointitoimiala

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Pris

Gratis
Gratis

Fysioterapi / Hemvård

För åbobor, remiss av en läkare vid social- och hälsovårdsväsendet fordras

För att bli delaktig av fysioterapin behövs remiss av en läkare vid hälsovårdsväsendet.

Telefon:

telefon 044 907 3852

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Fysioterapi / Nylandsgatan 19

Barn under skolåldern

För att bli delaktig av fysioterapin behövs remiss av en läkare vid hälsovårdsväsendet.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Pris

Gratis

Fysioterapi / Äldreomsorgscentral 1

Vanhuskeskus 1:n asiakkaille (Runosmäen vanhainkoti, Kutomokoti, Villa Piipari)

För att bli delaktig av fysioterapin behövs remiss av en läkare vid hälsovårdsväsendet.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Fysioterapi / Äldreomsorgscentral 2 (Tranbackahemmet 1)

Vanhuskeskus 2:n asiakkaille (Kerttulin vanhainkoti, Kurjenmäkikodit 1 ja 2, Pikku Kurki)

För att bli delaktig av fysioterapin behövs remiss av en läkare vid hälsovårdsväsendet.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Fysioterapi / Äldreomsorgscentral 3

Vanhuskeskus 3:n asiakkaille (Liinahaka, Niittykoti, Hövelin palvelutalo, Kurjenpesä, Mäntykoti/Yli-Maaria)

För att bli delaktig av fysioterapin behövs remiss av en läkare vid hälsovårdsväsendet.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Fysioterapi / Äldreomsorgscentral 4

Vanhuskeskus 4:n asiakkaille (Mäntyrinteen vanhainkoti, Mansikkapaikka, Pohjantähti, Katariinanpuiston palvelutalo, Sävelkoti, Portsakoti)

För att bli delaktig av fysioterapin behövs remiss av en läkare vid hälsovårdsväsendet.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

För att bli delaktig av fysioterapin behövs remiss av en läkare vid hälsovårdsväsendet.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala